Hopp til innholdHopp til startside
En skog med gamle trær og grønt gress.

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) Interkommunalt politisk råd er et politisk/strategisk samarbeidsorgan for de fem kommunene på Nedre Romerike.

Om oss:  Strategisk samarbeid

Det strategiske samarbeidet omfatter kommunene Aurskog-Høland, Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Lillestrøm kommune, med om lag 205 000 innbyggere.

Les mer
Kommunevåpenet til Aurskog-Høland
Aurskog-Høland
Kommunevåpenet til Nittedal
Nittedal
Kommunevåpenet til Lørenskog Kommune
Lørenskog
Kommunevåpenet til Rælingen
Rælingen
Kommunevåpenet til Lillestrøm
Lillestrøm

Aktuelt

Vårt formål

Samarbeidsrådet skal være deltakerkommunenes felles drøftings- og samordningsorgan, og skal ivareta, styrke og utvikle felles interesser på regionalt og nasjonalt nivå.

Hovedsatsningsområder skal være:

Check Icon - Donate X Webflow Template
Samordnet areal og transport
Check Icon - Donate X Webflow Template
Utvikling av næringsmiljøer
Check Icon - Donate X Webflow Template
Tilrettelegging for erfaringsutveksling
Les mer
utsikt over en snødekt fjellkjede med trær i forgrunnen.
Heart Icon - Donate X Webflow Template
205 000
Antall innbyggere

Link til kommunesideneVåre medlemskommuner

Kommunevåpenet til Lillestrøm
Gå videre/link til ny side - ikon
Kommunevåpenet til Rælingen
Kommunevåpenet til Nittedal
Gå videre/link til ny side - ikon
Kommunevåpenet til Aurskog-Høland
Gå videre/link til ny side - ikon
Kommunevåpenet til Lørenskog Kommune
Gå videre/link til ny side - ikon