Hopp til innholdHopp til startside
En skog med gamle trær og grønt gress.

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) er et politisk/strategisk samarbeidsorgan for de fem kommunene på Nedre Romerike.

Om oss

Strategisk samarbeid

Det strategiske samarbeidet omfatter kommunene Aurskog-Høland, Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Lillestrøm kommune, med om lag 200 000 innbyggere.

Les mer
Kommunevåpenet til Aurskog-Høland
Aurskog-Høland
Kommunevåpenet til Nittedal
Nittedal
Kommunevåpenet til Lørenskog Kommune
Lørenskog
Kommunevåpenet til Rælingen
Rælingen
Kommunevåpenet til Lillestrøm
Lillestrøm
Hva vi gjør

Aktuelt

Hva vi jobber med

Vårt formål

Samarbeidsrådet skal være deltakerkommunenes felles drøftings- og samordningsorgan, og skal ivareta, styrke og utvikle felles interesser på regionalt og nasjonalt nivå.

Hovedsatsningsområder skal være:

Check Icon - Donate X Webflow Template
Samordnet areal og transport
Check Icon - Donate X Webflow Template
Utvikling av næringsmiljøer
Check Icon - Donate X Webflow Template
Tilrettelegging for erfaringsutveksling
Les mer
utsikt over en snødekt fjellkjede med trær i forgrunnen.
Heart Icon - Donate X Webflow Template
200 000
Antall innbyggere
Link til kommunesidene

Våre medlemskommuner

Kommunevåpenet til Lillestrøm
External - Donate X Webflow Template
Kommunevåpenet til Rælingen
External - Donate X Webflow Template
Kommunevåpenet til Nittedal
External - Donate X Webflow Template
Kommunevåpenet til Aurskog-Høland
External - Donate X Webflow Template
Kommunevåpenet til Lørenskog Kommune
External - Donate X Webflow Template