Samarbeidsrådet for Nedre Romerike

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) er et politisk/strategisk samarbeidsorgan for de fem kommunene på Nedre Romerike.

Om oss

Strategisk samarbeid

Det strategiske samarbeidet omfatter kommunene Aurskog-Høland, Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Lillestrøm kommune, med om lag 200 000 innbyggere.

Les mer
Aurskog-Høland
Nittedal
Lørenskog
Rælingen
Lillestrøm
Hva vi gjør

Aktuelt

Hva vi gjør

Vårt formål

Samarbeidsrådet skal være deltakerkommunenes felles drøftings- og samordningsorgan, og skal ivareta, styrke og utvikle felles interesser på regionalt og nasjonalt nivå.

Hovedsatsningsområder skal være:

Check Icon - Donate X Webflow Template
Samordnet areal og transport
Check Icon - Donate X Webflow Template
Utvikling av næringsmiljøer
Check Icon - Donate X Webflow Template
Tilrettelegging for erfaringsutveksling
Les mer
Heart Icon - Donate X Webflow Template
200 000
Antall innbyggere
Link til kommunesidene

Våre medlemskommuner

External - Donate X Webflow Template
External - Donate X Webflow Template
External - Donate X Webflow Template
External - Donate X Webflow Template
External - Donate X Webflow Template