Hopp til innholdHopp til startside

Om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (IPR)

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike Interkommunalt politisk råd/IPR (SNR) er et politisk/strategisk samarbeidsorgan for de fem kommunene på Nedre Romerike.

utsikt over et snødekt fjell med trær.
en person som går over en bro over en vannmasse.
en person som går over en bro om natten med Lørenskog Hus i bakgrunnen.

Styret for Samarbeidsrådet for Nedre Romerike IPR (SNR)

Styret består av ordførerne fra alle deltakerkommunene, med varaordførerne som varamedlemmer. Nytt styre ble konstituert 12. desember 2023. Styrets leder og nestleder er valgt for perioden 2024-2025.

Roger Evjen (leder)

Ordfører Aurskog-Høland

Rune Winum (nestleder)

Ordfører Nittedal

Kjartan Berland

Ordfører Lillestrøm
Amine Mabel Andresen

Amine Mabel Andresen

Ordfører Lørenskog
Gro H. Langdalen

Gro H. Langdalen

Ordfører Rælingen
Et kart over de fem medlemskommunene i SNR.

Vårt formål

Samarbeidsrådet skal være deltakerkommunenes felles drøftings- og samordningsorgan, og skal ivareta, styrke og utvikle felles interesser på regionalt og nasjonalt nivå. Samarbeidsrådet skal ikke utøve offentlig myndighet på vegne av deltakerkommunene, eller drive med tilskuddsforvaltning.

Vi er et politisk/strategisk samarbeidsorgan (IPR)

Det strategiske samarbeidet omfatter kommunene Aurskog-Høland, Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Lillestrøm kommune. Ved årsskiftet 2023/2024 bodde det om lag 205 000 innbyggere i regionen.

En stor vannmasse omgitt av et frodig grønt felt.

Hva jobber vi for?Tre hovedområder:

to personer håndhilser foran en telefon.

Erfaringsutveksling

Tilrettelegging av møteplasser og arenaer for erfaringsutveksling på regionnivå.

en gruppe mennesker som står rundt en lyspære.

Næringsmiljøer

Utvikling av næringsmiljøer av regional og nasjonal betydning

en gruppe mennesker som sitter ved et bord med bærbare datamaskiner.

Samordnet areal og transport

å bidra til at det sikres tilstrekkelige midler til planlegging, utbedring og vedlikehold av samferdselsprosjekter i regionen.