Hopp til innholdHopp til startside

Om Samarbeidsrådet for Nedre Romerike

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) er et politisk/strategisk samarbeidsorgan for de fem kommunene på Nedre Romerike.

utsikt over et snødekt fjell med trær.
en person som går over en bro over en vannmasse.
en person som går over en bro om natten med Lørenskog Hus i bakgrunnen.

Styret for Samarbeidsrådet for Nedre Romerike

Styret består av ordførerne fra alle deltakerkommunene og fylkesordfører. Varaordførerne er varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv. Styrets leder og nestleder velges blant ordførerne i deltakerkommunene.  Styrets leder og nestleder velges for 2 år av gangen.

Jørgen Vik

Jørgen Vik

Ordfører Lillestrøm
Ståle Grøtte

Ståle Grøtte

Ordfører Rælingen
Ragnhild Bergheim

Ragnhild Bergheim

Ordfører Lørenskog
Inge Solli

Inge Solli

Ordfører Nittedal
Gudbrand Kvaal

Gudbrand Kvaal

Ordfører Aurskog-Høland
et kart over delstaten de fem medlemskommunene i SNR.
Hva jobber vi for?

Formål

Samarbeidsrådet skal være deltakerkommunenes felles drøftings- og samordningsorgan, og skal ivareta, styrke og utvikle felles interesser på regionalt og nasjonalt nivå. Samarbeidsrådet skal ikke utøve offentlig myndighet på vegne av deltakerkommunene, eller drive med tilskuddsforvaltning.

Hva er vi?

Et politisk/strategisk samarbeidsorgan

Det strategiske samarbeidet omfatter kommunene Aurskog-Høland, Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Lillestrøm kommune. Ved årsskiftet 2022/2023 bor det om lag 200 000 innbyggere i regionen. SNR samarbeider tett med Viken fylkeskommune.

en stor vannmasse omgitt av et frodig grønt felt.
Hva jobber vi for?

Våre formål

to personer håndhilser foran en telefon.

Erfaringsutveksling

Tilrettelegging av møteplasser og arenaer for erfaringsutveksling på regionnivå.

en gruppe mennesker som står rundt en lyspære.

Næringsmiljøer

Utvikling av næringsmiljøer av regional og nasjonal betydning

en gruppe mennesker som sitter ved et bord med bærbare datamaskiner.

Samordnet areal og transport

å bidra til at det sikres tilstrekkelige midler til planlegging, utbedring og vedlikehold av samferdselsprosjekter i regionen.