Hopp til innholdHopp til startside

Årsplan for 2023

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike vedtok 7. februar årsplan for 2023. SNR har utpekt noen sentrale oppgaver for 2023: - Følge og påvirke utviklingen i Viken og overgangen til Akershus f.o.m. 01.01.2024 - Nytt strategidokument for fireårsperioden etter kommunevalget høsten 2023 - Økt aktivitet i SNRs to faggrupper, for hhv. næring og areal og transport (ATP), med spesiell vekt på samarbeid omkring samferdsel, klima og miljø og innsats som springer ut av SNRs næringsstrategi

Årsplan for 2023
Forfatter
Dato
Mar 2023
Kategori

Filvedlegg

Årsplan for SNR for 2023

No items found.