Hopp til innholdHopp til startside

Årsplanen for 2024 er vedtatt

Styret har vedtatt ny årsplan for samarbeidet innen SNR. Viktige tema/arbeidsområder i 2024 vil være: • Forsterke og tydeliggjøre Nedre Romerikes muligheter og utfordringer som en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion. • Fortsette påvirkningsarbeidet på samferdselsområdet, særlig knyttet til NTP, med spesiell innsats mot på Akershusbenken på Stortinget og nye Akershus fylke. • Samarbeide strategisk med OsloMet og Ahus for å imøtekomme regionens samlede kompetansebehov, både med sikte på grønn næringsutvikling og mer generelt.

Faksimile av forsiden til årsplanen for 2024 med SNRs logo.
Forfatter
Dato
Dec 2023
Kategori
Dokumenter

Filvedlegg

Årsplan for SNR 2024