Hopp til innholdHopp til startside

Høringssvar til Jernbanedirektoratet om handlingsprogrammet

SNR ga i juni høringssvar til Jernbanedirektoratet om dets handlingsprogram for kommende år. Handlingsprogrammet er Jernbanedirektoratets plan for å operasjonalisere føringene som kom i NTP. SNRs svar kan leses her; Høringsuttalelse fra Samarbeidsrådet for nedre Romerike til JDs handlingsprgram

Bilde av tre personer rundt en pc som diskuterer innhold i en tekst
Forfatter
SNR
Dato
Nov 2023
Kategori
Arkiv

SNR ga i juni høringssvar til Jernbanedirektoratet om dets handlingsprogram for kommende år. Handlingsprogrammet er Jernbanedirektoratets plan for å operasjonalisere føringene som kom i NTP. SNRs svar kan leses her; Høringsuttalelse fra Samarbeidsrådet for nedre Romerike til JDs handlingsprgram

Filvedlegg