Hopp til innholdHopp til startside

Invitasjon til ordførermiddag og markering for veteraner på Nedre Romerike 8. mai kl. 18.00 (Folkets Hus i Lillestrøm)

Kommunene på Nedre Romerike ved ordførerne inviterer regionens veteraner fra internasjonale operasjoner til felles markering og middag på veterandagen 8. mai 2024.

Bilde av bekranset bauta med utsikt over Lillestrøm
Forfatter
Dato
May 2024
Kategori
Nyheter

Ordførerne på Nedre Romerike inviterer regionens veteraner med følge til den årlige markeringen i anledning 8. mai. Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) inviterte regionens veteraner til slik felles markering første gang i 2019. I 2022 ble tradisjonen gjenopptatt etter pandemiårene og årets markering blir dermed den fjerde. Markeringen vil finne sted i Folkets Hus i Lillestrøm 8. mai kl. 1800. Adr.: Storgata 38, Lillestrøm.

Norge har deltatt i godt over 100 internasjonale operasjoner fra 1947 frem til i dag. Mer enn 100 000 norske kvinner og menn har bidratt, enten som militært personell i militære operasjoner eller med sivile bidrag som sivil ekspertise og i overvåking av fredsoperasjoner. Tysklandsbrigaden i 1947 var den første og er fortsatt den tallmessig største innsatsen. Dagens markering er en anerkjennelse av de mange operasjonene Norge har bidratt med personell til. Vi vet at det veteraner med erfaringer fra flere tiår i vår region og håper å se så mange som mulig av dere i Lillestrøm 8. mai.

Ordførerne i SNR ønsker med denne markeringen å vise sin respekt og anerkjennelse for den innsatsen veteranene og deres familier har lagt ned for Norge. Det er ikke uten kostnad for verken veteranene eller familiene deres å delta på våre vegne i disse operasjonene. Kommunene i vår region har derfor alle egne veterankontakter for å sikre en best mulig oppfølging av veteraner og deres familier. Ordførerne er stolte av veteranene og hjemmeheltene her i regionen og ønsker med denne middagen å vise dette.

Norsk reservistforbund (NROF) Nedre Romerike vil legge ned en krans ved Romeriksmonumentet ved Lillestrøm videregående skole onsdag 8. mai. Dette vil skje kl. 17 på onsdag og har vært fast tradisjon for NROF i en årrekke.  SNR valgte å legge sitt arrangement i år nettopp til Folkets Hus for å gjøre det mulig å delta på denne kransenedleggelsen for de som ønsker det. Påmeldte gjester er hjertelig velkomne til å delta ved kransenedleggelsen før de går til middagen på Folkets hus.

Se også hjemmesidene til Folkets Hus (https://folketshuslillestrom.no/informasjon/) for informasjon om parkering og annet.

 

For SNR

Roger Evjen, ordfører i Aurskog-Høland og leder av SNR

Filvedlegg