Hopp til innholdHopp til startside

INVITASJON TIL PLANTREFF 5. SEPTEMBER 2023 FOR PLANLEGGERE I DE FEM SNR-KOMMUNENE

Tirsdag 5. september inviterer Samarbeidsrådet for Nedre Romerike og Lillestrøm kommune til felles plantreff for alle planleggerne i de fem SNR-kommunene. Sted: Folkets Hus, Lillestrøm Tid: 0830 – 1500 (1600)

Illustrasjonsbilde av fremtidig kollektivterminal for buss og tog i Lillestrøm
Forfatter
Dato
Nov 2023
Kategori
Nyheter

Vi ønsker å invitere alle planleggerne på Nedre Romerike til et felles treff for å bli bedre kjent på tvers av kommunene og for å diskuterefelles problemstillinger.

Målet er å bidra til god by- og stedsutvikling i vår region gjennom utveksling av tips og gode erfaringer. Nedre Romerike er en av landets sterkest voksende regioner, med et innbyggertall som fra årsskifte 2022-23 passerte 200 000. På plantreffet vil det bli anledning til å bygge nettverk og kjennskap på tvers, styrke identitet og fellesskapsfølelse med utgangspunkt i geografi og befolkningsvekst.

Programmet er utformet av en felles planleggingsgruppe bestående av SNR-koordinator og representanter fra Lillestrøm og Nittedal kommuner, og det vil i korte trekk se slik ut: 

Innledning og deretter hovedinnlegg fra Christian Pagh (direktør for Oslo Arkitekturtriennale), hvor han vil inspirere og utfordre på bakgrunn av en rundtur i vår region

Presentasjoner/innledninger fra hver av kommunene (inntil 10minutter):

- Status for planleggingen i kommunen, omfang av planer – prosessmessige utfordringer og de største utfordringene i planleggingen i deres kommune. Hvilke tjenester leverer dere godt på?

- De største utfordringene i by- og stedsutviklingen. Blir det god kvalitet, er innbyggere og utbyggere fornøyde? Vis noen eksempler på prosjekter som er gjennomført, og reflekter om hvorfor det er blitt slik, og hva man kunne lære til neste gang!

Deretter blir det gruppearbeid, med grupper satt sammen på tvers av kommunene, hvor hver gruppe diskuterer 1-2 utfordringer hver. Avslutningsvis oppsummerer vi gruppearbeidet og dagen som helhet. Det blir gode pauser underveis, lunsj midtveis og forhåpentligvis godt med tid for å mingle og bli kjent.

Påmelding til nina.mosseby@lorenskog.kommune.no innen 23. august.

Vel møtt!

Filvedlegg