Hopp til innholdHopp til startside

Næringsstrategien for Nedre Romerike

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike har utarbeidet en næringsstrategi for regionen, som har blitt muliggjort gjennom Byregionprogrammet til Kommunal-og moderniseringsdepartementet.

Bilde av person som leser dokumenter foran pc
Forfatter
SNR
Dato
Nov 2023
Kategori
Nyheter

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike har utarbeidet en næringsstrategi for regionen, som har blitt muliggjort gjennom Byregionprogrammet til Kommunal-og moderniseringsdepartementet.

Prosessarbeidet har involvert rundt 170 personer, som har lagt ned ca. 1900 dugnadstimer. Det har vært et hovedpoeng at næringsstrategien skal preges av næringslivets vurderinger og behov, og derfor kom halvparten av deltakerne fra det private næringsliv. I tillegg har det vært deltakere fra kunnskapsmiljøene, Akershus fylkeskommune og representanter for politikk og forvaltning i alle syv kommunene.

Den brede involveringen har bidradd til gode nettverksarenaer næringslivet imellom og mellom kommunale og private aktører

Næringsstrategi for Nedre Romerike – Hovedrapport (479935)

Filvedlegg