Hopp til innholdHopp til startside

Næringsstrategien for Nedre Romerike

Høsten 2017 samlet SNR seg om en felles næringsstrategi for Nedre Romerike. Arbeidet ble muliggjort gjennom regjeringens byregionprogram. Prosessarbeidet involverte rundt 170 personer, som til sammen la ned ca. 1900 dugnadstimer. Det var viktig at næringsstrategien var preget av næringslivets egne vurderinger og behov, og derfor kom også halvparten av deltakerne i arbeidet fra det private næringsliv. I tillegg var det deltakere fra kunnskapsmiljøene, Akershus fylkeskommune og representanter fra politikk og forvaltning i de den gang sju medlemskommunene i SNR. Denne brede involveringen bidro til gode nettverksarenaer næringslivet i mellom og mellom kommunale og private aktører.

Forsidebilde Romerikskonferansen 2019
Forfatter
SNR
Dato
Mar 2024
Kategori
Dokumenter

Filvedlegg

Næringsstrategi for Nedre Romerike - Hovedrapport