Hopp til innholdHopp til startside

Nedre Romerike godt posisjonert

Romerike har tradisjonelt hatt litt for lav selvtillit når det kommer til å sammenlikne seg med andre byområder og de store byene. Når vi ser på vekst i arbeidsplasser, befolkningsutvikling og attraktivitet de siste 20 årene er det ingen grunn til at dette skal vedvare.

BIlde av forside fra upublisert notat av Telemarksforskning om Nedre Romerike
Forfatter
Ståle Grøtte
Dato
Nov 2023
Kategori
Arkiv

Innlegg i RB 19.11.20 /

Romerike har tradisjonelt hatt litt for lav selvtillit når det kommer til å sammenlikne seg med andre byområder og de store byene. Når vi ser på vekst i arbeidsplasser, befolkningsutvikling og attraktivitet de siste 20 årene er det ingen grunn til at dette skal vedvare.

Av: Ståle Grøtte, leder av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike

Hovedinntrykket fra en rapport til Samarbeidsrådet for Nedre Romerike er at vår region hevder seg svært godt. Nedre Romerike overstiger Asker og Bærum, Follo, Oslo og regionene rundt Stavanger, Bergen og Trondheim i utvikling de siste 20 årene.

Flere arbeidsplasser

Det henger ikke minst sammen med arbeidsplasser der vi har hatt en vekst som er klart størst av de mest sentrale byregionene. Øvre Romerike og Oslo følger deretter. Siden år 2000 kan ingen av de sammenlignbare regionene vise til samme utvikling i private og offentlige arbeidsplasser.

I prosent har næringslivet på Nedre Romerike vokst med 33 prosent i antall ansatte siden 2000. Med flere arbeidsplasser følger befolkning og attraktivitet. Det legger grunnlag for utvikling av både private og offentlige tilbud.

Attraktiv befolkning

Det er også positivt at vi har en ung befolkning, noe som gir befolkningsvekst ved fødselsoverskudd. I tillegg gir vår sentrale beliggenhet prognoser for fortsatt netto tilflytting. Regionen har en god og balansert alderssammensetning i en tid hvor en større del av befolkningen i landet blir eldre.

Romerike har over tid hatt et lavere utdanningsnivå enn befolkningen, men også her er det positive tall. Det er et viktig mål at vi gjennom gode barnehager, skoler og videre utdanning gir unge gode muligheter både for å velge yrkesfag og akademiske utdanninger. Begge deler er like viktig.

Nasjonale funksjoner

Vi har på Nedre Romerike gode forutsetninger for å huse nasjonale funksjoner og institusjoner. Vi har forskningsmiljøer i verdensklassen og et av Europas mest moderne sykehus. Vi har kommunikasjonsmessig nærhet til Oslo og tilgang på attraktiv og kompetent arbeidskraft. Vi har et ønske om utvikling og godt samarbeid mellom kommunene. Til sammen legger dette godt til rette for etablering og utvikling av nasjonale aktører enten vi snakker om OsloMet sin campus på Romerike, NRK eller andre nasjonale funksjoner.

Mvh.
Ståle Grøtte

Filvedlegg