Hopp til innholdHopp til startside

Nytt styre i Samarbeidsrådet for Nedre Romerike

Det første styremøtet for det nye styret ble avholdt på Bjørkelangen 12. desember 2023. Roger Evjen, ordfører i Aurskog-Høland, er ny leder i SNR. Ordfører i Nittedal, Rune Winum, er den nye nestlederen. De er valgt for en periode på to år, det vil si 2024 og 2025. På styremøtet vedtok styret årsplan for 2024. Viktige tema/arbeidsområder i 2024 vil være: • Forsterke og tydeliggjøre Nedre Romerikes muligheter og utfordringer som en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion. • Fortsette påvirkningsarbeidet på samferdselsområdet, særlig knyttet til NTP, med spesiell innsats mot på Akershusbenken på Stortinget og nye Akershus fylke. • Samarbeide strategisk med OsloMet og Ahus for å imøtekomme regionens samlede kompetansebehov, både med sikte på grønn næringsutvikling og mer generelt.

BIlde av det nye styret i SNR 12. desember 2023: Kjartan Berland, Amine Mabel Andresen, Gro H. Langdalen, Roger Evjen og Inge H. Solli (vara). Foto: Aurskog-Høland kommune/Alette Marie Eldøy
Forfatter
Dato
Dec 2023
Kategori
Nyheter

Filvedlegg