Hopp til innholdHopp til startside

SNRs høringsinnspill til regjeringens høring av transportvirksomhetenes forslag til prioriteringer for Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036

Nedre Romerike er ett av de sterkest voksende byområdene i Norge. Vi tar betydelig ansvar for å tilby gode bomiljø for en økende befolkning og tilrettelegge for vekst i næringslivet. Utviklingen skjer i tråd med gjeldende regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus, med blant annet fortetting ved kollektivknutepunkter og konsentrert og blandet arealbruk, slik at mye av dagliglivets reisebehov kan dekkes med gange, sykkel og kollektivtransport.

Faksimile av forsiden til SNRs høringsinnspill til prioriteringer i Nasjonal Transportplan 2025-2036