Hopp til innholdHopp til startside

Strategidokument for Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 2024-2027

Strategidokumentet for perioden 2024-2027 innledes med en kort analyse av dagens situasjon i regionen, med vekt på høyt fødselsoverskudd og befolkningsvekst, kombinert med sterk vekst i arbeidsplasser. På bakgrunn av analysen har styret samlet seg om noen utvalgte områder for denne perioden: 1) Felles areal- og transportspørsmål, 2) utvikling av næringsmiljøer, 3) møteplasser/arenaer for en tydelig stemme fra regionen, og 4) nye/aktuelle saker.

Et landskapsbilde som viser Øyeren med åkre og bebyggelse i forkant.
Forfatter
Dato
Jun 2024
Kategori
Dokumenter

Filvedlegg

Strategidokument for SNR 2024-2027