Hopp til innholdHopp til startside

Styrets årsberetning for 2016

I 2016 startet arbeidet med SNRs næringsstrategi (med finansiering fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet). Videre ble det jobbet med nærpolitireformen, konseptvalgutredning om Oslo-navet og ny Nasjonal Transportplan NTP.

Bilde av hånd med penn over dokument.
Forfatter
Dato
Nov 2023
Kategori
Styrets årsberetninger

Filvedlegg

Styrets årsberetning 2016