Hopp til innholdHopp til startside

Styrets årsberetning for 2017

I 2017 ble næringsstrategien sluttført, og politisk behandlet høsten 2017. Som ledd i dette arbeidet ble det også utarbeidet en utviklingsanalyse for bybåndet og forholdet til Nedre Romerike. En annen viktig aktivitet i 2017 var innsatsen for å synliggjøre regionens attraktivitet for offentlige institusjoner som vurderer relokalisering. SNR jobbet også med regional areal- og transportplan, høringen om KVU om kollektivtrafikk på Nedre Romerike og påvirkningsarbeid mot regjering og Storting om transport og samferdsel på Nedre Romerike i NTP.

Bilde av hånd med penn over dokument.
Forfatter
Dato
Nov 2023
Kategori
Styrets årsberetninger

Filvedlegg

Styrets årsberetning 2017