Hopp til innholdHopp til startside

Styrets årsberetning for 2018

Dette året gikk arbeidet med næringsstrategien over i en implementeringsfase som ble etablert som et prosjekt med prosjektleder (for 2018 og 2019). Det ble arrangert en næringskonferanse på Lørenskog hus 9. april for å markere ferdigstillelsen av arbeidet. I 2018 var det også flere møter med Gardermoregionen for å bidra til tettere samarbeid om samferdsel og Romerikes plass i forbindelse med etableringen av Viken fylkeskommune. Det ble videre arbeidet med offentlige institusjoner som NRK, Politihøgskolen mfl. om lokalisering.

Bilde av hånd med penn over dokument.
Forfatter
Dato
Nov 2023
Kategori
Styrets årsberetninger

Filvedlegg

Styrets årsberetning 2018