Hopp til innholdHopp til startside

Styrets årsberetning for 2019

2019 var det siste året med særskilt prosjektleder for og oppfølging av næringsstrategien. Fremover vil oppfølgingen være integrert i SNRs virksomhet. Areal- og transportarbeidet ble forsterket gjennom den reetablerte ATP-gruppa. Gjennom året har SNRs administrasjon deltatt i kompetansehevende aktiviteter, inkl. en studietur. Det er også etablert et nettverk for sekretariatene i regionrådene i nærområdet.

Bilde av hånd med penn over dokument.
Forfatter
Dato
Nov 2023
Kategori
Styrets årsberetninger

Filvedlegg

Styrets årsberetning for 2019