Styrets årsberetning for 2021

2021 ble også preget av pandemien, blant annet ved at fire av seks styremøter ble gjennomført digitalt, og oppfølging av den tok mye av plassen i samarbeidet. I tillegg brukte SNR mye tid på lokaliseringsdiskusjonene omkring politihøgskolen og Campus Romerike/OsloMet. (Det ble klart i desember at OsloMet skal etablere Campus Romerike i Lillestrøm.) Oppfølging av rapporten om leirskredet i Gjerdrum og initiativet til hurtig togforbindelse Oslo-Stockholm var blant andre viktige saker i SNR dette året.

Styrets årsberetning for 2021
Forfatter
Dato
Jan 2023
Kategori
Styrets årsberetninger

Filvedlegg

Styrets årsberetning for 2021