Hopp til innholdHopp til startside

Styrets årsberetning for 2021

2021 ble også preget av pandemien, blant annet ved at fire av seks styremøter ble gjennomført digitalt, og oppfølging av den tok mye av plassen i samarbeidet. I tillegg brukte SNR mye tid på lokaliseringsdiskusjonene omkring politihøgskolen og Campus Romerike/OsloMet. (Det ble klart i desember at OsloMet skal etablere Campus Romerike i Lillestrøm.) Oppfølging av rapporten om leirskredet i Gjerdrum og initiativet til hurtig togforbindelse Oslo-Stockholm var blant andre viktige saker i SNR dette året.

Bilde av hånd med penn over dokument.
Forfatter
Dato
Nov 2023
Kategori
Styrets årsberetninger

Filvedlegg

Styrets årsberetning for 2021