Hopp til innholdHopp til startside

Styrets årsberetning for 2022

SNR kunne i 2022 vende tilbake til mer "normale" møteformer og det meste av årets møter ble gjennomført fysisk. Oppløsningen av Viken fylkeskommune var en viktig sak for SNR. Det samme var oppfølging av vedtaket om lokalisering i Lillestrøm av ny OsloMet campus på Romerike. Høsten 2022 var SNR-styret på studietur til København. Det var to hovedtema for turen: a) kriminalitetsforebygging og b) frikommuneforsøk. Ny koordinator - Nina Mosseby - ble tilsatt og startet 1. august 2022.

SNRs logo, et stilisert kommunevåpen/våpenskjold i gult
Forfatter
Dato
Jun 2024
Kategori
Styrets årsberetninger

Filvedlegg

Styrets årsberetning for 2022