Hopp til innholdHopp til startside

Styrets årsberetning for 2023

I 2023 har sælig arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) og inntektssystemet for kommunene tatt mye av styrets tid. SNR leverte en omfattende høringsuttalelse til regjeringen om NTP, med vekt på at regionen er den raskest voksende i Norge og at kommunene tar et betydelig ansvar for å legge til rette for denne veksten. Som følge av kommunevalget høsten 2023 ble hele styret i SNR skiftet ut og ny ledelse ble valgt på konstituerende møte 12.12.23. Roger Evjen, ordfører fra AP i Aurskog-Høland, og Rune Winum, ordfører fra H i Nittedal, ble valgt til hhv. leder og nestleder i SNR i perioden 2023-25.

SNRs logo, et stilisert kommunevåpen/våpenskjold i gult
Forfatter
Dato
Jun 2024
Kategori
Styrets årsberetninger

Filvedlegg

Styrets årsberetning for 2023